Välkommen att kontakta vår kanslist ifall ni har frågor eller funderingar.

Telefon: 0730-244 855
Mejl: kansli@matforsif.se
Web: www.matforsif.se 
Bankgiro: 131-1893

 

Adress:
Matfors IF kansli
Box 129 
864 31 Matfors

På kansliet träffar man vår tillfälliga kanslist Anci Näslund som har ett finger med i det mesta som händer i Matfors IF. Anci arbetar bland annat med att administrera Lilla VM, stötta styrelsen, ledare med olika saker och att se till att  Matfors IF utvecklas på rätt sätt.  

Anci har oregelbundna arbetstider men nås per mejl och telefon och träffas oftast på kansliet mellan 9.00 och 17.00 men slå en signal på telefon 0730-244 855 och kolla så att hon är inne innan ni besöker kansliet.